1. Vad är BioGaia ProDentis?

BioGaia ProDentis är ett kosttillskott för munnen som innehåller den patenterade mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri Prodentis.

  1. Vad är Lactobacillus reuteri Prodentis?

Lactobacillus reuteri Prodentis® är den mjölksyrabakterie som finns i BioGaia ProDentis. Lactobacillus reuteri Prodentis® är ursprungligen isolerad från en människa med god munhälsa som inte hade några tandköttsproblem eller karies.

  1. Har BioGaia ProDentis några biverkningar?

Säkerhetsstudier har genomförts på spädbarn (inklusive för tidigt födda barn), barn, vuxna, äldre och personer med nedsatt immunförsvar (hiv-positiva). Inte i någon av studierna har biverkningar med Lactobacillus reuteri rapporterats, inte ens vid doser som överskrider de nivåer som normalt finns i BioGaias produkter. Ett mycket litet antal personer har upplevt en tillfällig ökning av mild gasbildning.

  1. Hur lång tid tar det innan jag märker någon effekt av BioGaia ProDentis?

BioGaia ProDentis har visat effekt på blödande tandkött redan efter 2 veckor.

  1. När ska jag ta BioGaia ProDentis?

BioGaia ProDentis bör tas 1-2 gånger dagligen efter tandborstning, tandtråd och 30 minuter efter eventuell användning av antibakteriellt munskölj. Antibakteriella munsköljmedel dödar alla bakterier, inklusive Lactobacillus reuteri Prodentis, och därför bör denna kombination undvikas.

  1. Är BioGaia ProDentis säkert för gravida kvinnor?

BioGaia ProDentis är lämplig och säker för gravida att konsumera. Under graviditeten kan kvinnor uppleva mer problem med tandköttet än normalt och komplettering med BioGaia ProDentis kan därför vara lämpligt.

  1. Innehåller BioGaia ProDentis socker?

Nej, BioGaia ProDentis innehåller istället sötningsmedlet sukralos. Sukralos orsakar inte karies. Sukralos bryts heller inte ner av kroppen och innehåller därför inga kalorier.

  1. Vad är den rekommenderade dosen av BioGaia ProDentis?

Den rekommenderade dagliga dosen av BioGaia ProDentis är 200 miljoner Lactobacillus reuteri Prodentis (2 x 10^8) CFU (kolonibildande enheter). Du får denna dos genom att konsumera 1 BioGaia ProDentis sugtablett eller 1 tuggummi. I vissa fall kan din tandläkare eller tandhygienist rekommendera två sugtabletter dagligen.

  1. Finns det några kliniska studier?

I dag finns fler än 20 studier på människor, vilka stödjer användningen av Lactobacillus reuteri Prodentis för munhälsa.

  1. Hur fungerar BioGaia ProDentis?

BioGaia ProDentis bidrar till att främja munhälsan genom att tillföra ”goda” bakterier, vilket motverkar tillväxten av ”dåliga” bakterier i munnen.

  1. Ersätter BioGaia ProDentis klorhexidin?

Nej. Klorhexidin bör användas under en kortare tid (1-2 veckor). BioGaia ProDentis är lämplig att använda under en längre tid.