Varför rekommendera BioGaia ProDentis?

BioGaia ProDentis är ett kosttillskott för munnen och ett komplement till den beprövade och väldokumenterade mekaniska rengöringen med tandborste, tandtråd och mellanrumstandborste. BioGaia ProDentis är ett klinisk dokumenterat, praktiskt och säkert komplement för patienter med tandköttproblem. BioGaia ProDentis innehåller den naturliga bakterien Lactobacillus reuteri Prodentis,  missfärgar inte tänder, påverkar inte smaken och irriterar inte munnens slemhinnor.

 

För patienter med kronisk parodontit och återkommande gingivit

BioGaia ProDentis är kliniskt testad på patienter  med kronisk parodontit för att upprätthålla resultatet av den professionella rengöringen, samt patienter med  återkommande gingivit. BioGaia ProDentis kan användas av patienter som har hög risk att drabbas av tandköttsproblem: äldre, diabetiker, gravida, patienter med osteoporos, patienter med tandställning, vid viss medicinering och rökare.

Ekologiska plackhypotesen

Det är känt att båda värd och bakterier bidrar till utvecklingen av tandköttsproblem. Närvaron av patogena bakterier, avsaknaden av nyttiga bakterier och värdens mottaglighet är nyckelfaktorer för parodontal sjukdom. Traditionell behandling fokuserar ofta på att minska patogener med depuration och hygieninstruktioner. Detta minskar mängden patogena bakterier men bara tillfälligt då de snabbt rekoloniserar munhålan. Den ekologiska plackhypotesen föreslår att behandling istället ska återställa balansen i den rubbade munfloran genom att exempelvis tillföra nyttiga bakterier.

Kliniska studier

Det finns fler än 20 publicerade studier med Lactobacillus reuteri Prodentis.

  • Tilläggsbehandling med Lactobacillus reuteri Prodentis i patienter med kronisk parodontit minskar antalet tandköttsfickor som behöver opereras med 47 % jämfört med standardbehandling. Läs studie.
  •  Tilläggsbehandling med Lactobacillus reuteri Prodentis i patienter med gingivit minskar blödningar med 85 % efter två veckor. Läs studie.

 

Produkter för kliniken och patienten

BioGaia ProDentis är ett sortiment produkter för användning av tandvårdspersonal på kliniken och hemma av patienten. Produkterna är kliniskt dokumenterade, enkla att använda och säkra att konsumera.

  • BioGaia ProDentis droppar: appliceras av tandvårdspersonal efter depuration.
  • BioGaia ProDentis sugtabletter och tuggummin: använda av patienten under 3 månader som komplement till den mekaniska rengöringen.

Arbetsgång på kliniken

Arbetsgången vid behandling med BioGaia ProDentis droppar och tabletter är enkel och består av ett fåtal steg. Efter avslutad depuration och rengöring:

  • Applicera droppar i tandköttsfickan med hjälp av en spolspruta och en icke-invasiv applikationsspets. Säkerställ att tandköttsfickan fylls.
  • Rekommendera patienten att efter avslutad sedvanlig munhygien använda BioGaia ProDentis sugtabletter en gång dagligen.
  • Vid behov, i samband med återbesök, upprepa applikation av droppar i tandköttsfickan enligt ovan och förläng med ytterligare tre månad.

Kontakta BioGaia

BioGaia ProDentis säljs på tandvårdskliniker och apotea.se. Tandvårdspersonal beställer BioGaia ProDentis droppar, sugtabletter och tuggummin till din tandvårdsklinik direkt från BioGaia.

 

Beställning

Ange namn, klinik, telefonnummer samt vad du önskar veta mer om så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

 

* Obligatorisk information